Persondatapolitik

Opdateret 22. september 2023

Persondatapolitik

Tektra A/S, CVR-nr. 17409646, Birkegårdsvej 20, 8361 Hasselager har registreret personoplysninger om dig, hvis du er kunde, eller du er tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos Tektra A/S. I denne sammenhæng skal vi give dig en række oplysninger om behandlingen af dine oplysninger.

Tektra A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Tektra A/S kan kontaktes via [email protected] eller på tlf. 8738 8888. Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige personoplysninger. Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger:

Oplysninger vedrørende kunder

Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og emailadresse), bankoplysninger, kundenummer, ordrehistorik samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold.

Oplysninger vedrørende leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med en leverance eller indgåelse af samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(-e), efternavn, adresse, telefonnummer og emailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde. Vi beder om samtykke til direkte markedsføring samt til modtagelse af nyhedsbrev via mail.

Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om at oplyse os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (f.eks. ændring af adresse eller betalingsoplysninger), så vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.

Brug af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er:
• at administrere kundeforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er kunde, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde

• At administrere leverandør- og samarbejdspartnere for at kunne opretholde gensidige forpligtelser i samarbejdet som led i driften af Tektra A/S. herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

• at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven

• at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning i dokumentationsøjemed

• drift og vedligehold af vores hjemmeside, Tektra.dk

Retsgrundlaget for behandlingen er aftalen mellem dig og Tektra A/S om køb af Tektra A/S vare eller ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig.

Hvis du ikke er kunde, men tilknyttet en virksomhed der er kunde, er retsgrundlaget for behandlingen Tektra A/S legitime interesse i at varetage et kundekartotek, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage kundeforholdet.

Behandlingsgrundlaget findes således i nødvendigheden af at behandle dine personoplysninger for at leve op til de indgåede aftaler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaring. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afgjort af en retsinstans. Det retlige grundlag for opbevaringen Tektra A/S’ legitime interesse i at opbevare oplysninger i dokumentationsøjemed, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt en retlig forpligtelse til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år + løbende år, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne dog evt. deles med virksomhedens revisor eller advokat.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har du som registreret følgende rettigheder over for Tektra A/S. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)

Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger du selv har afgivet til os, hvis behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du mener, behandlingen af dine personoplysninger er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på [email protected] eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.